Etablering af indkørsel. Herunder kantsten, bøgehæk og slotsgrus i rabatten.