• Udgravning
  • Regnvandshåndtering, etablering af faskiner.
  • Belægningsarbejde
  • Stengærder og natursten
  • Opretning af grusveje
  • Opsætning af hegn
  • Fundamenter