Sommer

  • Belægning  - indkørsel, terrasse mv.
  • Opretning af grusveje
  • Klipningen af hæk